Month: July 2018

  หลายเดือนก่อนข้าพเจ้ามีโอกาสกลับบ้านบ้านในที่นี้หมายถึง Home of Motorsport ที่ซึ่ง”อาชีพ” และ ส่วนหนึ่งของชีวิตเกี่ยวข้องผูกพันธ์กับคำว่า กีฬาแข่งรถอย่างแน่นแฟ้น จนถึงปัจจุบัน “ไทยแลนด์เซอร์กิต” จากสนามแข่งความยาว 1.5 ก.ม.กลางทุ่งนานครชัยศรี ในยุคนั้น…

เค้าว่ากันว่า ขี่มอเตอร์ไซค์ต้องเร้าใจ ทั้งเสียง ทั้งพลัง และรูปทรง ต้องเตะตา แตะหู แต่ในสภาวะโลกร้อน เสียงต้องลดแต่พลังต้องเพิ่มขึ้น รูปทรงออกไปทางสุภาพเรียบร้อยภูมิฐาน ไม่อยากจะล้วงลึกไปถึงเครื่องใน รู้แค่ว่าใช้แบตเตอรี่ไอออน-ลิเทียม มีมอเตอร์ช่วยทดรอบเครื่อง ออกตัวปรู๊ดปร๊าด ติดไฟแดงแถวหน้าออกตัวแถวหลังตามไม่ทันก็แล้วกัน…