Author: Thongchai WONGSAWAN

เค้าว่ากันว่า ขี่มอเตอร์ไซค์ต้องเร้าใจ ทั้งเสียง ทั้งพลัง และรูปทรง ต้องเตะตา แตะหู แต่ในสภาวะโลกร้อน เสียงต้องลดแต่พลังต้องเพิ่มขึ้น รูปทรงออกไปทางสุภาพเรียบร้อยภูมิฐาน ไม่อยากจะล้วงลึกไปถึงเครื่องใน รู้แค่ว่าใช้แบตเตอรี่ไอออน-ลิเทียม มีมอเตอร์ช่วยทดรอบเครื่อง ออกตัวปรู๊ดปร๊าด ติดไฟแดงแถวหน้าออกตัวแถวหลังตามไม่ทันก็แล้วกัน…