Environmental persons FIM

มาทำความรู้จักสจ๊วตสิ่งแวดล้อม ผู้แทนทางสิ่งแวดล้อมและทูตสิ่งแวดล้อมของสมาพันธ์ฯ

ในบทความก่อนได้ทำความรู้จักความเป็นมาของทางสมาพันธ์จักรยายนต์นานาชาติไปพอสมควร ในครั้งนี้ขอแนะนำผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ทางด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นเพื่อความเข้าใจทางด้านสิ่งแวดล้อม และการแข่งขันจักรยานยนต์เพิ่มมากขึ้น ขอเสนอเนื้อหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสิ่งแวดล้อมจำนวน 3 หน้าที่ ก่อนที่ไปทำการถอดรหัสสิ่งแวดล้อมของสมาพันธ์ฯ เรามาเริ่มทำความรู้จักกันดีกว่า

1.สจ๊วตสิ่งแวดล้อม

สำหรับการแข่งขันแต่ละรายการของสมาพันธ์ฯ การมอบรางวัล การชุมนุมของเหล่าบรรดารถคลาสสิก FMNR ต้องทำการนัดหมาย และสจ๊วตสิ่งแวดล้อมผู้ซึ่งจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพียงเท่านั้น ต้องมีการประชุมการจัดงานกับคณะกรรมการความยั่งยืนสากล (ต่อจาก CID)

หน้าที่ของสจ๊วตทางด้านสิ่งแวดล้อมมีดังต่อไปนี้

A เข้าใจในรหัสทางสิ่งแวดล้อมของสมาพันธ์ฯอย่างเคร่งครัด

B เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้อกับข้อมูลข่าวสารตลอดทั่วทุกเหตุการณ์ และสามารถให้คำแนะนำต่อผู้จัด และประธานคณะทีมหรือหัวหน้าสจ๊วต ทั้งก่อน ขณะที่และหลังจบเหตุการณ์ภายใต้บริบทหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน

C การนำเสนอตามสมควร และรายงานอย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของรายการการตรวจสอบที่เตรียมจากคณะกรรมการความยั่งยืนสากล และรายงานต่อผู้บริการของสมาพันธ์ฯภายในระยะเวลา 48 ชั่วโมงหลังจากจบเหตุการณ์ สำเนาต้องถูกส่งมอบต่อคณะประธาน หรือหัวหน้าสจ๊วต และตัวแทนทางสิ่งแวดล้อมของสมาพันธ์ฯที่แสดงในเหตุการณ์นั้น ในกรณีที่ดำเนินการด้วยการไม่เคารพต่อการกระทำนี้ สจ๊วตสิ่งแวดล้อมจะได้รับคำเตือนจากสมาพันธ์ฯผ่านทางFMN ในการกระทำผิดครั้งที่สองทางสมาพันธ์ฯจะระงับใบอนุญาตตามความเหมาะสมสูงสุดคือ 12 เดือน โดยทางสมาพันธ์จะส่งเอกสารการเตือนไปถึงหัวหน้าสจ๊วต FMN

D แนะนำเจ้าหน้าที่ระหว่างการประชุมสัมมนาที่มีความหลากหลายทางวิชาการ

E มีสิทธิ์เข้าร่วมการประชุมทุกการประชุมระดับสากล แต่ไม่มีสิทธิ์ในการออกเสียง

F ในกรณีที่ไม่เคารพ หรือฝ่าฝืนเนื้อหาที่อยู่ในรหัสทางสิ่งแวดล้อมของสมาพันธ์ฯ สจ๊วตต้องรายงานต่อเสมียนของหลักสูตรในทันที

2.ตัวแทนทางด้านสิ่งแวดล้อมของสมาพันธ์ฯ

กฎและหน้าที่

ตัวแทนทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสมาชิก และได้รับการเสนอจาก CID และควรปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

A ตรวจสอบและยืนยันใบสมัครรหัสสิ่งแวดล้อมของสมาพันธ์ฯ

B รายงานประธานคณะกรรมการว่าด้วยความิดของรหัสสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะยับยั้งการฝ่าฝืน

C ระบุพื้นที่ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และให้คำเสนอแนะและข้อเสนอแนะเพื่อที่จะปรับปรุงรหัสสิ่งแวดล้อม

D เข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมธิการสากลในระหว่างจะไม่มีสิทธิ์ในการออกเสียง

E ดำเนินการตรวจสอบสนาม หลักสูตร และองค์ประกอบก่อนการจัดงาน ระหว่างการจัดงาน และหลังกิจกรรม

F เตรียมรายงานสรุปประเด็นสำคัญทั้งหมดของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อม และประเมินผลกระทบของผู้จัดงาน และผู้โปรโมทเพื่อให้เป็นไปตามรหัสสิ่งแวดล้อมของสมาพัน์ฯ

G เปรียบเทียบรายงานเพื่อทำรายการการตรวจสอบให้สมบรูณ์จากสจ๊วตสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเสนอชื่อจาก FMNR

H การผิดพลาดที่ร้ายแรงสำหรับสจ๊วตสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อข้อผูกพัน และเชื่อมโยงในบทความที่ 2 ของการแสดงรหัสภายใต้การสังเกตุจากตัวแทนสิ่งแวดล้อมของสมาพันธ์ฯที่ได้รับการทดสอบในกรณีที่จำเป็นต้องได้รับการลงโทษจาก CID

3.ฑูตสิ่งแวดล้อมของสมาพันธ์ฯ

ทูตสิ่งแวดล้อมของสมาพันธ์ฯ(เป็นที่ทราบกันในนาม ทูตนักขับขี่สีเขียว)เป็นเยาวชนการบริการในอนาคต ที่ได้รับการเชิญจากสมาพันธ์ฯได้รับบทบาทกฎหลักในการประสานงานด้านการกีฬาเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของโลก

เหล่าฑูตชาย หญิงของสมาพันธ์ฯเป็นตัวแทนวงการยานยนต์ ที่ต่างวัฒนธรรมและต่างสัญชาติ เป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬาทั้งชาย หญิง ที่มีมาตรฐานสูงซึ่งได้รับการโหวตจากสมาพันธ์จักรยานยนต์ด้านสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญที่สุดเขาทั้งหลายเหล่านั้นจะขยายแรงบันดาลใจ และสร้างการตระหนักรู้ในบรรดาหมู่แฟนๆ ของเขา กลุ่มจักรยานยนต์ และชุมชนกีฬาไปในวงกว้าง

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *