Environmental & Racing

กิจกรรมของสมาพันธ์จักรยานยนต์นานาชาติ(FIM)มีความหลากหลาย หนึ่งในนั้นคือกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี 1995 เป็นต้นมา ในการกีฬาด้านจักรยานยนต์ในมุมองของผู้ชมทั่วไปอาจไม่ทราบถึง การพิจารณา และการสร้างความตระหนักในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในขณะที่ถูกมองว่าเป็นกีฬาที่ทำให้เกิดมลภาวะต่างๆต่อสิ่งแวดล้อม ในความเป็นจริงมีการรวมตัวของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับสมาพันธ์ฯ เพื่อสร้างความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อม และอำนวยความสะดวกต่อผู้ชมที่เข้ามาร่วมในกิจกรรม นอกจากนั้นยังมีการสร้างมาตรฐานทางด้านการกีฬาสำหรับจักรยานยนต์ทางด้านสิ่งแวดล้อมภายในนาม นักขับขี่สีเขียว(RIDE GREEN) มีการสร้างรางวัลต่อทีมงาน(FIM ENVIRONMENTAL AWARD) และผู้ปฏิบัติตามข้อกำหนด นอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมเยาวชนในการเป็นทูตทางสิ่งแวดล้อม(FIM ENVIRONMENTAL AMBASSADORS) สำหรับสมาพันธ์จักรยานยนต์นานาชาติ เพื่อเป็นผู้แทนในการส่งเสริมกิจกรรมอันดีงาน

     เมื่อพูดถึงที่มาเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายจึงขออธิบายเป็นทามไลน์ในการเกิดกิจกรรมของทางสมาพันธ์ฯดังนี้

TIMELINE

 

 

 

โดยเหตุการณ์เราสามารถแบ่งออกเป็นกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ การพิจารณา และการตระหนักถึง จนได้มาซึ่งการยอมรับและลงนาม ปัจจุบันมีกิจกรรมหลายช่องทาง โดยเครื่องหมาย 25 ปีการริเริ่มนักขับขี่สีเขียวของสมาพันธ์จักรยานยนต์นานาชาติเป็นหนึ่งในนั้น

เป็นระยะเวลา 25 ปี ตั้งแต่สมาพันธ์ฯริเริ่มนักขับขี่สีเขียวและกำลังจะทำการออกรหัสสิ่งแวดล้อมหลังจากนั้น สมาพันธ์และสิ่งแวดล้อมของสหประชาชาติมีความร่วมมือกันมาเป็นระยะเวลาประมาณ 10 ปีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อบุคคลเพื่อให้ตัดสินใจในขอบเขตที่ส่งผลที่จะสามารถปกป้องสิ่งแวดล้อมได้นั้น

เมื่อทำการเปิดตัวโครงการนักขับขี่สีเขียวต่อวงการจักรยานยนต์ เทคโนโลยี ถนนและเมืองที่มีความหลากหลายในแต่ละพื้นที่ ปัจจุบันเราทราบถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในปลดปล่อยมลพิษจากการสัญจรที่มีผลต่อเนื่องทำให้เกิดมลพิษในบรรยากาศอันเป็นสาเหตุการตายของประชากรกว่า 700 ล้านคนต่อปี ยิ่งไปกว่านั้นประเทศสุดท้ายที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของตะกั่วในปริมาณที่น้อยจะเลิกใช้ภายในสิ้นปีนี้ สิ่งนี้เป็นสิ่งเดียวที่จะหลีกเลี่ยงการตายกว่า 1.2 ล้านคนต่อปี รวมถึงเด็กจำนวน 125,000 คน. นอกจากมูลค่าของประชากรที่มีมูลค่ามากกว่า 2.45 ล้านล้านเหรียญต่อปีต่อเศรษฐกิจโลก

ความพยายามดังกล่าวดำเนินไปเพื่อที่จะขับเคลื่อนโลกที่ปราศจากมลพิษในการมุ่งเน้นในความสนใจของสหประชาชาติเมื่อเร็วๆนี้ แต่สิ่งนี้จะเป็นไปได้เมื่อมีการริเริ่มนักขับขี่สีเขียว สร้างความตระหนัก และสร้างความต้องการในหมู่ผู้ชื่นชอบกีฬามอเตอร์สปอรต์ในการแข่งขัน และในชีวิตประจำวัน เพราะสิ่งนี้เสมือนหุ้นส่วนซึ่งดำเนินไปก่อนที่จะมีข้อตกลงหรือการประชุม เรามุ่งหมั้นที่จะช่วยเหลือองค์กรด้านการกีฬา ผู้มีส่วนร่วม และแฟนๆประสานการตัดสินใจซึ่งมีผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เราต้องการให้ได้รับความนิยม และการจัดการกีฬาที่ดีเพื่อการศึกษา สร้างแรงบันดาลใจ  และส่งเสริมทางด้านสิ่งแวดล้อม เราต้องการให้มันเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมคนทุกเพศทุกวัยท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลายจากทุกภาคส่วน เมื่อ โครงการนักขับขี่สีเขียว และรหัสทางสิ่งแวดล้อมดำเนินการเป็นระยะเวลาหลายปี รางวัลทางด้านสิ่งแวดล้อมดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเพื่อเฉลิมฉลองบุคคลที่อยู่ในแนวหน้าของความพยายามและเมื่อไม่นานมานี้เพื่อเป็นการเก็บรักษาสิ่งเหล่านั้นให้ส่องประกาย และเกิดความยั่งยืนต่อการสร้างเยาวชนนักขับขี่รุ่นใหม่ ได้ทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เกิดขึ้น ณ สนาม Tuscany Mugelloกับสหพันธ์จักรยานยนต์ของอิตาลี่ ดอร์น่า ทีมแข่งยามาฮ่า และสมาคมทีมการแข่งขันทางถนนนานาชาติ ในปีนี้ เขาได้ให้แฟนและผู้ตรวจสอบกว่า 20,000 รีไซเคิลอุปกรณ์เพื่อสะสมแบตเตอรี่ น้ำมันพืชที่ใช้แล้ว และขวดพลาสติก เขาเหล่านั้นส่งเสริมการสะสมและการสัญจรโดยรถสาธารณะ แทนการสัญจรทางรถและจักรยานยนต์ที่หนาแน่มันเป็นสิ่งที่ดีต่อการแข่งขัน และส่งผลดีต่อทุกพื้นที่

ตามกำหนดการสำหรับแผนดำเนินการในปี 2030 เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน และข้อตกลงกรุงปารีสภายใต้หัวข้อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหลายประเทศได้ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนมาใช้การขนส่งด้วยพลังงานไฟฟ้า และความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการเปลี่ยนแปลงไป จักรยานยนต์ไฟฟ้าเป็นแนวหน้าในการปรับเปลี่ยน โดยหลังจากนี้จักรยานยนต์ไฟฟ้าจะมีราคาถูกราคาเทียบเท่าจักรยานยนต์ที่ขับเคลื่อนจากน้ำมันเชื้อเพลิง แต่ด้วยราคาที่ถูกกว่ากับประสิทธิภาพการวิ่ง การขนส่งที่ดีขึ้นและไม่ต้องมีโครงสร้างที่ซับซ้อน เป็นเรื่องที่พบเห็นได้ง่ายในประเทศจีนกว่า 200 ล้านคันบทท้องถนน การเปลี่ยนแปลงระดับหัวแถวของสมาพันธ์ฯ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงของสมาพันธ์ฯเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดอนาคตอีก 25 ปีข้างหน้า ขอบคุณการสนับสนุนอย่างไม่น่าเชื่อที่เป็นส่วนหนึ่งในกีฬาซึ่งมีการจัดตั้งมาเป็นระยะเวลานานหลายปีเพื่อที่จะดำเนินการต่อไป

นโยบายความยั่งยืนของสมาพันธ์จักรยานยนต์นานาชาติ

ทางสมาพันธ์ฯมีนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมในการทำให้เกิดความยั่งยืนในกิจกรรมของจักรยานยนต์ กำหนดเป้าหมายที่จะต้องดำเนินการดังนี้

1.การจัดตั้ง และดูแลโครงการด้านสิ่งแวดล้อม

2.ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับนโยบายกฎหมายของท้องถิ่น และข้อตกลงในพื้นที่ ซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม

3.ติดตามความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดโดยใช้แนวทางเหล่านี้ตามความเหมาะสม

4.ดำเนินการตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ และกำหนดแนวทางสำหรับแผนการจัดการที่มุ่งป้องกันมลพิษ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องต่อไปนี้

4.1 การปลดปล่อยมลพิษทางเสียง

4.2 การปนเปื้อนของดิน และน้ำจากกิจกรรม เช่น กิจกรรมในพิท หรือการทำความสะอาด

จักรยานยนต์ในการฝึกซ้อม

4.3 การปลดปล่อยสสารในบรรยากาศ เช่น ไอน้ำมัน ฝุ่น กลิ่นต่างๆ

4.4 การปกป้องสัตว์ และพืช

4.5 การปลดปล่อยของขยะและของเสียจำนวนมาก เช่น การรั่วไหลของน้ำมันเครื่อง น้ำมัน

เบรก สารหล่อเย็น น้ำมันเชื้อเพลิง การทิ้งของเหลว สารกำจัดน้ำมัน สารขจัดคราบต่างๆ

4.6 การปกป้องศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น

ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาภายใต้การสนับสนุนของทางสมาพันธ์ฯ จะดำเนินเป็นไปตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของทางสมาพันธ์ฯ

 

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *