FIM CEV Repsol

สรุปเนื้อหาFIM CEV Repsolกฎระเบียบของรายการโมโตทรีจูเนียร์เวิลด์แชมป์เปี้ยนชิพ โมโตทู ยูโรเปี้ยนแชมป์เปี้ยนชิพ และยูโรเปี้ยนทาเลนคัพ เนื้อหาจะประกอบไปด้วยหัวข้อ กิจกรรมทั่วไป และเงื่อนไขภายในเอกสารว่าด้วยเรื่องกฎระเบียบ ดังนี้

ด้านการกีฬาจะอยู่ในหัวข้อย่อย 1 เป็นเนื้อหาที่กล่าวถึงรายการการแข่งขัน บทบาทหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการที่น่าสนใจในหัวข้อ 1.2.8 ก่อนการแข่งขัน 30 วัน จะต้องดำเนินการยื่นเอกสารต่อ FIM, FIM Europe และDORNA

1.ยืนยันชื่อ องค์กร ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมลล์

2.วัน และสถานที่จัดการแข่งขัน

3.รายละเอียด แผนที่ ทิศทาง

4.ที่ตั้งสนามศูนย์แหล่งข้อมูล และการประกาศอย่างเป็นทางการ

5.ชื่อที่อยู่ของบริษัทประกันที่คุ้มครองป้องกันนักแข่ง

6.รายชื่อคณะกรรมการ(FMNR)

7.ชื่อของเสมียนสนาม และสจ๊วตFIMที่ได้รับการแต่งตั้งจากFMNR โดยมีใบอนุญาตจากทาง FIM/FIM Europe

8.ชื่อและเบอร์โทรของหัวหน้าแพทย์สนามที่มีใบอนุญาตจากทาง FIM/FIM Europe

9.ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่รองรับในการแข่งขันในรายการ

นิยามพื้นที่การใช้งานต่างๆ โดยแบ่งพื้นที่การใช้งานออกตามประเภทการใช้งานออกเป็น 6 ประเภทคือ

1.พื้นที่ซ่อมบำรุง 2.พื้นที่ทำงานของทีม(ไม่นับรวมพื้นที่ซ่อมบำรุง) 3.พื้นที่บำบัดรักษาฟื้นฟู และพื้นที่รับรองด้านอาหาร 4.พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ 5.พื้นที่บริการ 6. พื้นที่สนับสนุนการแข่งขัน

มีเนื้อหาระบุบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานในกิจกรรมการแข่งขัน เสมียนของรายการ เลขานุการ สจ๊วต ผู้ควบคุมการแข่งขัน เจ้าหน้าที่อื่นๆ โดยการจัดการเหตุการณ์ต่างๆจะต้องดำเนินการภายใต้

ผู้ควบคุมการแข่งขัน – เป็นประธานในการประชุม. – ผู้ควบคุมด้านเทคนิค, – DORNA representative, – เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย, – หัวหน้าสจ๊วต FIM, – เสมียน, – หัวหน้าแพทย์

การแบ่งประเภทรายการการแข่งขัน

สำหรับ FIM Moto3™ Junior World Championship 250cc 4 stroke, single cylinder

สำหรับ Moto2™ European Championship: – Moto2 Official engine 600cc, 4 s trokes, 4 cyclinder

 • Superstock 600 over 400cc up to 600cc, 4 stocke, 4 cyclinder over 500cc up to 675cc, 4 stocke, 3 cyclinder over 600cc up to 750cc, 4 stocke, 2 cyclinder

และสำหรับรายการ European Talent Cup 250cc 4 stroke, single cylinder

อายุนักแข่ง

Moto3™ Junior World Champsionship 14 ปี อายุมากที่สุด 23 ปีภายในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่ทำการแข่งขันนั้นๆ

Moto2™ European Championship 15 ปี

European Talent Cup 12 ปี

ด้านเทคนิคจะขึ้นต้นด้วยหัวข้อย่อยที่ 2 อายุมากที่สุด 17 ปีภายในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่ทำการแข่งขันนั้นๆ

      ในครั้งนี้ขอสรุปเนื้อหาแต่เพียงเท่านี้ก่อนพอประมาณ ในคราวหน้าจะมาต่อเนื้อหาที่น่าสนใจในตอนต่อไปมีเนื้อหาต่อจากเดิม และจะพยายามสรุปเกี่ยวกับเนื้อหาที่คณะกรรมการ FIM CEV Repsol ได้ตัดสินใจที่จะแนะนำการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงกฎระเบียบดังต่อไปนี้:
 • การฝึกซ้อมระหว่างสัปดาห์ของ FIM CEV Repsol จะได้รับอนุมัติ แต่เกิดขึ้นทันทีหลังจากรายการ MotoGP Grand Prix ในสนามเดียวกัน หมายเหตุ: นี่ใช้ได้เฉพาะกับเหตุการณ์สุดท้ายของฤดูกาลเท่านั้น
 • จำนวนวันที่ได้รับอนุญาตให้ฟรีแพคทรีดจะนับจากวันที่ 1 มกราคมของฤดูกาล
 • มีข้อบังคับใช้อุปกรณ์ป้องกันหน้าอกและหลัง
 • จำนวนนักแข่งที่ยอมรับสูงสุดจะเป็น 44 คนในการแข่งขันและควอริไฟล์และ 38 คนในการแข่งขันในทุกสนามในปฏิทิน FIM CEV Repsol
 • ห้ามใส่บังโคลนหลังใน European Talent Cup
 • ถ้าหากไม่มีเหตุการณ์อะไรที่น่าสนใจมาขัดจะดำเนินการแปลและสรุปคราวๆมาให้เพื่อนๆได้อ่านกันครับ

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *