หลายเดือนก่อนข้าพเจ้ามีโอกาสกลับบ้านบ้านในที่นี้หมายถึง Home of Motorsport ที่ซึ่ง”อาชีพ” และ ส่วนหนึ่งของชีวิตเกี่ยวข้องผูกพันธ์กับคำว่า กีฬาแข่งรถอย่างแน่นแฟ้น จนถึงปัจจุบัน “ไทยแลนด์เซอร์กิต” จากสนามแข่งความยาว 1.5 ก.ม.กลางทุ่งนานครชัยศรี ในยุคนั้น…